Livsformer/Life forms

Genom min konst undersöker jag verkligheten, såsom den kommer till mig i vardagen. Inte för att jag vill påstå något särskilt, mer än att vi är här en stund på jorden. Jag slutar aldrig förundras över att vi fick den möjligheten.
Delar av projektet har tidigare visats på Galleri Hera i Stockholm och på Galleri Gotland i Visby. Pressklipp.

Through my art I investigate reality, as it appears in my daily life. Not that I want to claim anything specific. We are on this planet for such a brief moment. I remain astonished that we got the opportunity.